Zaměření schodiště

Abychom Vám mohli nabídnout řešení na míru, budeme potřebovat znát některé rozměry Vašeho interiéru a také Vaše představy ohledně rozměrů plánovaného schodiště - například pokud jde o jeho šířku. Podle údajů, které nám poskytnete, Vám následně vyhotovíme předběžnou cenovou kalkulaci a návrh 3D modelu, na kterém názorně uvidíte, jak by mohlo Vaše budoucí schodiště vypadat. Případně Vám také můžeme předložit návrhů více, a Vy si zvolíte řešení, které se Vám bude nejvíce zamlouvat. Samozřejmostí je pak úprava návrhu dle Vašeho přání, pokud to bude z technického a bezpečnostního hlediska možné. S drobnými nepřesnostmi při měření si přitom nemusíte dělat starosti. V rámci nezávazné poptávky naměřené údaje využíváme pouze pro zmíněnou předběžnou kalkulaci a vyhotovení modelu. Před samotnou realizací si přijdeme rozměry přeměřit odborně sami.

Jak vypadá přímé schodiště?

Přímé schodiště je takové, které kopíruje tvar přímky, nebo přesněji řečeno úsečky. Nijak se tedy nestáčí ani neláme, má rovné schodišťové stupně se stálou šířkou stupnice. Přímé schodiště je náročnější na prostor, pro uživatele je ale nejpohodlnější a nejpřehlednější variantou.

Zaměření přímého schodiště

V případě realizace přímého schodiště budeme potřebovat znát výšku schodiště, tedy výšku od podlahy po poslední stupnici (na obrázku označeno písmenem C), plánovanou šířku schodiště (na obrázku označeno písmenem A), sílu stropu (na obrázku označeno písmenem D), a také Vaši představu o délce nástupního ramene, tedy vzdálenosti začátku prvního schodu od protilehlé stěny (na obrázku označeno písmenemB). Zároveň budeme potřebovat znát rozměry stavebního otvoru, tedy prostoru v podlaze na úrovni poslednístupnice schodiště (na obrázku označeno písmenem E, F).

Při zaměřování a plánování schodiště však nezapomínejte na to, že je potřeba, aby při průchodu schodištěm byla dodržena alespoň minimální podchodná výška, která umožňuje pohodlný pohyb po schodišti. Podchodná výška označuje svislou vzdálenost mezi výstupní čárou (spojující nášlapné hrany stupňů) a shora ohraničujícími konstrukcemi. Její minimální rozměr u klasických schodišť do sklonu 50 stupňůby měl být 2100 mm, a je nezbytné jej dodržet – v opačném případě byste totiž riskovali, že se budete muset při pohybu na schodišti shýbat do nepohodlných pozic.

       

     

Jak vypadá 1x lomené schodiště?

Jedenkrát lomené schodiště je takové, které je tvarováno do písmene „L“, tudíž ve svém průběhu mění směr (láme se) v pravém úhlu. Schodiště může být lomené jak doprava, tak doleva. Výstupní rameno je v tomto případě přímo napojeno na vstupní, a jednotlivé schody v místě zlomu jsou upraveny co do tvaru i rozměrů.

Lomené schodiště je výhodným řešením pro rodinné domy, vily i byty s omezenějším množstvím prostoru. Oproti schodišti přímému totiž zabírá méně místa, a dovede překonat větší výškový rozdíl.

 

Zaměření 1x lomeného schodiště

Pokud poptáváte realizaci schodiště 1x lomeného, bude potřeba změřit výšku schodiště,tedy výšku od podlahy po poslední stupnici (na obrázku označeno písmenem C), plánovanou šířku schodiště (na obrázku označeno písmenem A), sílu stropu (na obrázku označeno písmenem E), dále uvést předpokládanou délku nástupního ramene, tedy vzdálenosti začátku prvního schodu od protilehlé stěny (na obrázku označeno písmenem B), a také délku druhého, výstupního ramene (na obrázku označeno písmenem D).Zároveň od Vás budeme potřebovatzjistit rozměry stavebního otvoru, tedy prostoru v podlaze na úrovni poslední stupnice schodiště (na obrázku označeno písmenem F, G).

Při zaměřování a plánování schodiště však nezapomínejte na to, že je potřeba, aby při průchodu schodištěm byla dodržena alespoň minimální podchodná výška, která umožňuje pohodlný pohyb osob po schodišti. Podchodná výška označuje svislou vzdálenost mezi výstupní čárou (spojující nášlapné hrany stupňů) a shora ohraničujícími konstrukcemi. Její minimální rozměr u klasických schodišť do sklonu 50 stupňůby měl být 2100 mm, (na obrázku označeno písmenem H ).

Jak vypadá 2x lomené schodiště?

Schodiště dvakrát lomené se skládá z jednoho ramene, které se celkem dvakrát láme, tedy mění směr.  Stejně jako schodiště jedenkrát lomené, může být i schodiště dvakrát lomené pravé nebo levé – podle směru, kterým se stáčí. Dvakrát lomené schodiště dovede překonávat na malém prostoru výrazný výškový rozdílnejlépe z uvedených variant.

 

Zaměření 2x lomeného schodiště

U schodiště dvakrát lomeného bude potřeba změřit výšku schodiště, tedy výšku od podlahy po poslední stupnici (na obrázku označeno písmenem C), plánovanou šířku schodiště (na obrázku označeno písmenem A), i sílu stropu (na obrázku označeno písmenem F). Dále je zapotřebí uvést předpokládanou délku všech tří ramen, tedy délku nástupního ramene, která odpovídá vzdálenosti začátku prvního schodu od protilehlé stěny (na obrázku označeno písmenem B), délku druhého, středního ramene (na obrázku označeno písmenem D) a nakonec posledního, výstupního ramene (na obrázku označeno písmenem E).Zároveň budeme potřebovat znátrozměry stavebního otvoru, tedy prostoru v podlaze na úrovni poslednístupnice schodiště (na obrázku označeno písmenem G, H).

Při zaměřování a plánování schodiště však nezapomínejte na to, že je potřeba, aby při průchodu schodištěm byla dodržena alespoň minimální podchodná výška, která umožňuje pohodlný pohyb osob po schodišti. Podchodná výška označuje svislou vzdálenost mezi výstupní čárou (spojující nášlapné hrany stupňů) a shora ohraničujícími konstrukcemi. Její minimální rozměr u klasických schodišť do sklonu 50 stupňůby měl být 2100 mm. (na obrázku označeno písmenem i ).

 

 

Názorná ukázka zaměření schodiště

 

Zákazník si nebyl jistý,jak bude schodiště zasahovat do chodby . Po zaslání fotodokumentace prostoru,jsme vytvořili výkres ve 3D , kde zákazník přesně vidí kam bude schodiště zasahovat a zda má dostatečnou podchozí výšku v oblasti výstupního ramene.

           

 

 

             

 

 

                               

 

 

 

 

 

            

 

 

Realizace schodiště