Popis schodiště

Z čeho se skládá schodiště

 

Podesta – je prostor (plocha) v úrovni podlaží, kde začíná a končí schodiště.

Nástupní stupeň – je první, nejspodnější stupeň schodiště nad úrovní podesty.

Stupnice – je horní (nášlapná) plocha schodu (schodišťového stupně). Její přední hrana je zkosená, což ji chrání před poškozením a zároveň ulehčuje člověku výstup po schodišti.

Podstupnice – je svislá plocha schodišťového stupně. Kvůli pohodlnosti chůze po schodišti může být podsunuta pod rovinu stupnice, případně u některých typů schodišť může zcela chybět.

Schodišťové rameno – je úsek schodiště o minimálně třech a maximálně osmnácti schodišťových stupních.

Mezipodesta (odpočívadlo) – je rovná plocha propojující jednotlivá ramena schodiště (dvě a více) ve stejné výškové úrovni.

Zábradlí – je součást schodiště zabraňující pádu osob ze schodiště do volného prostoru. Je montováno na volnou stranu schodiště, tedy tam, kde se schodiště nedotýká stěny.

Sloup zábradlí – je nosný sloup tvořící konstrukci zábradlí.

Madlo zábradlí – je bezpečnostní a pomocný prvek tvořící horní část zábradlí. Slouží osobám pohybujícím se po schodišti k přidržování se a zajišťuje tak jistotu při pohybu po schodišti. Tvarem i velikostí by proto mělo být příjemné pro použití. Madlo spojuje jednotlivé sloupy zábradlí.

Příčky zábradlí – jsou součásti zábradlí nacházející se mezi sloupy zábradlí. Mohou být umístěny vertikálně i horizontálně, jejich primárním účelem je zabránění propadnutí zejména malých dětí do volného prostoru. Proto vzdálenost mezi svislými prvky by neměla být větší než 12 cm, u vodorovného dělení pak 18 cm.

Bočnice – je boční (postranní) díl schodiště, který slouží jako nosný prvek konstrukce schodiště. Je umístěna v úrovni stupňů a kopíruje linii schodišťového ramene. Jako vnitřní se označuje ta, která se nachází ve volném prostoru, a jako vnější naopak ta, která je přitisknuta ke stěně.

Zábradlí galerie – pokud schodiště ústí do volného prostoru, ze kterého by případně hrozil pád osob dolů, na zábradlí schodiště navazuje zábradlí galerie. Toto rovněž slouží jako bezpečnostní prvek zabraňující pádu osob dolů do volného prostoru či do prostoru schodiště.

Madlo galerie - je bezpečnostní a pomocný prvek sloužící k přidržování se při pohybu v prostoru galerie nacházející se nad schodištěm.

Příčky galerie -  jsou horizontální či vertikální součásti zábradlí galerie, nacházející se mezi sloupy zábradlí. Jejich primárním účelem je zabránění propadnutí zejména malých dětí