Výměna starého schodiště za nové, 2 x lomené - bor